Historia zmian : Organy Cechu

Data utworzenia:  2003-08-01 13:27:09   Użytkownik:  Bartłomiej Jach

Organy Cechu:

1.       Walne Zgromadzenie Członków

2.       Zarząd

3.       Komisja Rewizyjna

4.       Sąd Cechowy

 

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Cechu uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła na terenie działania Cechu.

W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą rzemieślnicy – członkowie Cechu.

 

Zarząd w okresie między Walnym Zgromadzeniem Członków jest najwyższym organem Cechu i realizuje funkcje wykonawcze w sprawach określonych do jego kompetencji w Statucie i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

 

 

Skład Zarządu Cechu:

Starszy Cechu (jako Prezes Cechu) – inż. Stanisław Palider

Podstarsza Cechu                           – Marta Przybyło

Podstarszy Cechu                           – Andrzej Stachowski

Sekretarz                                      – inż. Roman Żółtek

Skarbnik                                        – Kazimierz Dudzik

Członek                                         – Krystyna Kłósek

Członek                                         – Stanisław Bukowski

 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia Członków i orzecznictwa Sądu Cechowego.

Skład Komisji:

Przewodniczący                         – Edward Chyc - Magdzin

Zastępca Przewodniczącego        – Roman Panikowski

Sekretarz                                  – Andrzej Galica

 

Sąd Cechowy rozpatruje sprawy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej członków za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

Skład Sądu:

Przewodnicząca      – Barbara Stańko

I Zastępca             – Janusz Bryniczka

II Zastępca            – Jan Gorycki

 Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.