Historia zmian : Organy Cechu

Data utworzenia:  2005-06-14 09:46:06   Użytkownik:  Bartłomiej Jach

Organy Cechu:

1.       Walne Zgromadzenie Członków

2.       Zarząd

3.       Komisja Rewizyjna

4.       Sąd Cechowy

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Cechu uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła na terenie działania Cechu.

W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą rzemieślnicy – członkowie Cechu.

Zarząd w okresie między Walnym Zgromadzeniem Członków jest najwyższym organem Cechu i realizuje funkcje wykonawcze w sprawach określonych do jego kompetencji w Statucie i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

Skład Zarządu Cechu (kadencja 16.06.2005 - 2009):

Starszy Cechu (jako Prezes Cechu)   – Franciszek Kaletka

Przewodniczący                               – inż. Marek Głowacki

Podstarszy Cechu                           – Kazimierz Dudzik

Podstarszy Cechu                           – Andrzej Stachowski

Sekretarz                                      – inż. Roman Żółtek

Skarbnik                                        – Edward Chyc-Magdzin

Członek                                         – Marta Przybyło

Członek                                         – Stanisław Puchała

 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia Członków i orzecznictwa Sądu Cechowego.

Skład Komisji:

Zastępca Przewodniczącego       – Józef Piech

Sekretarz                                – Bogdan Głowacki

 

Sąd Cechowy rozpatruje sprawy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej członków za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

Skład Sądu:

Przewodnicząca      – Barbara Stańko

I Zastępca             – inż. Tadeusz Stępień

II Zastępca            – Adam DudekPowrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.