Organy Cechu

Organy Cechu:

1. Walne Zgromadzenie Członków

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

4. Sąd Cechowy

 

 Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Cechu uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła na terenie działania Cechu.

W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą rzemieślnicy  - członkowie Cechu.

 

 

Zarząd w okresie między Walnym Zgromadzeniem Członków jest najwyższym organem Cechu i realizuje funkcje wykonawcze w sprawach określonych do jego kompetencji w Statucie i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

Skład Zarządu:
Jan First - Starszy Cechu
Andrzej Danek – Podstarszy Cechu
Andrzej Maciuszek – Podstarszy Cechu
Wiesław Leśniak – Członek
Andrzej Stawiarski – Członek
Andrzej Zięcina – Członek
Jan Plata – Zastępca Członka
Elżbieta Kapuśniak – Z-ca Członka
Piotr Litwński - Z-ca Członka

 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia Członków i orzecznictwa Sądu Cechowego.

Skład Komisji Rewizyjnej:
Jan Potoczek – Przewodniczący
Marta Respekta – Z-ca Przewodniczącego
Jerzy Czernecki – Sekretarz
Renata Popiół – Z-ca Członka
Janina Ekes – Z-ca Członka

 

Sąd Cechowy rozpatruje sprawy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej członków za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

Skład Sądu Cechowego:
Marian Leszczyński – Przewodniczący
Józef Prusak – Z-ca Przewodniczącego
Michał Obrzut – Z-ca Przewodniczącego
Władysław Kołodziej – Członek
Mirosław Zaucha – Członek
Jan Trybych – Z-ca Członka
Andrzej Csorich - Z-ca Członka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Bartłomiej Jach
Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-11 22:45:32
Opublikował: Bartłomiej Jach
Data publikacji: 2009-06-28 08:45:39
Odsłon: 1990
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.