Organy Cechu

Organy Cechu:
 

1.       Walne Zgromadzenie Członków

2.       Zarząd

3.       Komisja Rewizyjna

4.       Sąd Cechowy
 

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Cechu uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła na terenie działania Cechu.
 

W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą rzemieślnicy członkowie Cechu.

Zarząd w okresie między Walnym Zgromadzeniem Członków jest najwyższym organem Cechu i realizuje funkcje wykonawcze w sprawach określonych do jego kompetencji w Statucie i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

Skład Zarządu:
Franciszek Kaletka – Starszy Cechu
Kazimierz Dudzik – Podstarszy Cechu
Edward Chyc Magdzin – Podstarszy Cechu
Maciej Rzankowski – Sekretarz
Aleksander Minior – Skarbnik
Kazimierz Chyc – Członek
Andrzej Król – Członek
Jan Strączek – Z-ca Członka
Bogdan Głowacki – Z-ca Członka

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia Członków i orzecznictwa Sądu Cechowego.
 

Skład Komisji Rewizyjnej:
Jan Kassowski – Przewodniczący
Marta Gałdyn – Z-ca Przewodniczącego
Elżbieta Klimowicz-Pietrzyk – Sekretarz
Grzegorz Stefanik – Z-ca Członka
Józef Piech – Z-ca Członka

Sąd Cechowy rozpatruje sprawy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej członków za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

Skład Sądu Cechowego:
Jan Kowalczyk – Przewodniczący
Jan Galica – Z-ca Przewodniczącego
Kazimierz Zelek – Członek
Stanisław Ligas – Z-ca Członka
Anna Piwowarczyk – Z-ca Członka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Bartłomiej Jach
Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-11 19:29:39
Opublikował: Bartłomiej Jach
Data publikacji: 2009-06-22 20:26:20
Odsłon: 1446
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.